ARCHITEC | TomoChain Office

TomoChain Office

Văn phòng TomoChain

Đơn vị tư vấn thiết kế: ArchiTEC

Đơn vị triển khai và thi công: ICAD Vietnam ICAD Vietnam

Diện tích: 590 m2

Năm hoàn thành: 2018

Người đăng: ICAD Vietnam-Kiến trúc và nội thất vào Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018